Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i GOFUS Danmark, som afholdes mandag d. 29. april kl. 16.00 hos Dahl Advokaterne i København samt digital via Teams.

Tilmelding til generalforsamlingen foregår på mail  til sira@gofus.dk

 

Dagsorden:

1 . Valg af Dirigent 

2 . Formandens beretning for det forløbne år

3 . Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Bestyrelsens indstilling om eventuel uddeling af midler til opfyldelse af foreningens formål  og information om allerede donere midler

 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det indeværende år til godkendelse 

6 .Fastsættelse af kontingent for den indeværende kontingentperiode

 7. Valg til bestyrelsen på valg er medlemmerne Michael Schäfer og Daniel Jensen. Begge modtager gerne genvalg.

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt 

 

 Håber vi ses mandag d. 29. april kl. 16.00

 MVH Bestyrelsen i GOFUS Danmark

NB. Budget for kommende regnskabsår og regnskab for forgane rengskabsår er udsendt til og kan rekvireres af medlemmer via mail til sira@gofus.dk